Gülümseyen Gelecek

KOROPLAST, Gülümseyen Gelecek Platformu'nun ilk adımı olarak Korun-cuk Vakfı'nın (Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı) Bolluca'daki Köyü'nde yaşayan çocuk ve annelerinin bir yıllık beslenme, sağlık ve eğitim masraflarını karşılıyor. Proje aynı zamanda 100'den fazla çocuğun yaşadığı köyün yenileme, bakım ve çevre düzenleme çalışmalannı da kapsıyor. Nisan ayından itibaren Türkiye genelindeki tüm CarrefourSA mağaza-lannda satılan Koruncuk logolu her ürün paketi için Koroplast, Koruncuk Vakfı'na katkıda bulunuyor.