Yatırımcı İlişkileri

Teşekkür ederiz

Yatırımcı İlişkileri

Raporlar

Ek 1 - Koroplast - Şirket Esas Sözleşmesi

EK 2 - Koroplast - Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Ek 3 - Koroplast - Bağımsız Denetim Raporu

Ek 3 - Koroplast - Bağımsız Denetim Raporu 31.12.2021

EK 4 - Koroplast - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı Aralık 19, 20, 21

EK 4 - Koroplast - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı Mart 22

EK 5 - Koroplast - İmzalı Bağımsız Akol Hukukçu Rapor

EK 6 - Koroplast - İmzalı Bağımsız Akol Sorumluluk Beyanı

EK 7 - Koroplast - IPSOS Sorumluluk Beyanı (Hane Penetrasyonu)

EK 7 - Koroplast - IPSOS Sorumluluk Beyanı (Marka Sağlığı)

İpsos Hane Tüketim Araştırma

İpsos Marka Sağlığı

İpsos Raporlu Onay Yazısı

İzahname

Nielsen Poşet Pazar Özet

Nielsen Temizlik Kategori Özet

Finansal Durum Tablosu

Gelir Tablosu

Koroplast Faaliyet Raporu

Koroplast Report

Koroplast Sorumluluk Beyanı Yıllık Finansal Tablolar

Koroplast Sorumluluk Beyanı YK Faaliyet Raporu

Nakit Akış Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu