Koruncaklar Koroplast ile Geceleğe Gülümsüyor

KOROPLAST
Koroplast'ın yürüttüğü sosyal sorumluluk platformu "Gülümseyen Gelecek" kapsamında; Koruncuk Vakfı çatısı altında yaşayan çocuklar ve Korozo çalışanlannın çocuklan Minopolis çocuk şehrinde keyifli bir gün geçirdi. İstanbul Bolluca Çocuk-köyü'nde yaşayan Koruncuklar. Korozo çalışanlannın çocuklan ile birlikte İstanbul Marmara Forum'da yer alan Minopolis içindeki Koroplast Çevreci Çocuklar Kulü-bü'nde çevreyi korumanın ve geri kazanımın önemini eğlenerek öğrendi. Sertifıka-lannı alarak Doğa Dostu Süper Kahraman olan çocuklar. Minopolis içindeki farklı istasyonlarda da roller üstlenerek hayal güçlerini gerçeğe dönüştürdü.

2014 yılı başında, çocuklara daha iyi bir gelecek yaratma hedefi ile hayata geçirilen "Gülümseyen Gelecek" platformu. Koruncuk Vakfı'nın Bolluca Çocukköyü'nde yaşayan çocuk ve annelerinin beslenme, sağlık ve eğitim masraflannın karşılanmasına destek oluyor. Bunun yanı sıra 1992 yılında kurulan ve 100'den fazla çocuğun yaşadığı köyün tüm alt ve üst yapı çalış-malan ile çevre düzenlemelerinin de yapıldığı platform çatısı altında Koruncuklann sağlıklı gelişimi için çok değerli olan spor sahası da yeni baştan inşa edildi.