Koroplast Gülümseyen Gelecek Platformu Hayata Geçiyor

Koroplast Gülümseyen Gelecek Platformunun ilk adımı olarak Koruncuk Vakfı'nın Boluca Köyü'nde yaşayan çocuk ve annelerinin bir yıllık beslenme, sağlık ve eğitim masraflarını karşılıyor. Proje aynı zamanda 100'den fazla çocuğun yaşadığı köyün yenileme, bakım ve çevre düzenleme çalışmalarını da kapsıyor. Herkes Koruncuklar için Destek Olabilecek!

Nisan ayından itibaren Türkiye'deki genelindeki tüm CarrefourSA mağazalarında satılan Koruncuk logolu her ürün paketi için Koroplast, Koruncuk Vakfına katkıda bulunuyor.

Platformu    hayata    geçirmekten    büyük    heyecan duyduklarını belirten Koroplast Pazarlama Müdürü Lizi M. Yılmaz Koroplast olarak kadınların hayatına değer katıyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmanın bir anlamda çocuklarının da yaşam kalitesini artırmak anlamına geldiğini biliyoruz. .. Ancak maalesef her çocuk aynı imkânlara sahip olamıyor. Gelecek nesillerimizi öncelikli olarak değerlendirdiğimiz için özeflikle çeşitli imkânsızlıklara sahip çocuklarımızı odak noktamızda tutarak, onlann kişisel ve sosyal gelişimlerine destek runcuk Köyü'nün yenileme, bakım ve çevre düzenlemesi çalışmalarım da üstleniyoruz. Tüketicilerimiz de CarrefourSA mağazalarından satın aldıkları Koruncuk logolu ürünlerimizle projemize katkıda bulunabilecek. Bunların yanında yıl içinde Koruncaklarımızın gelişimlerini ve yaşam kalitelerini artırmaya destek olacak farklı etkinlikleri de gerçekleştireceğiz" dedi.

Koruncuk Vakfı Genel Müdürü Erhan Ongun "34 senelik vakfımız, bugüne kadar güvenli, sağlıklı ve mutlu kuşaklar yetiştirmeyi amaç edindi. Gülümseyen Gelecek Platformu ile de iletişim ağımızı güçlendirerek üfcemizin önemli bir sorunu olan korunmaya muhtaç çocuklarımıza umut olacak, önemli bir farkındalık çalış- ması daha yaratacağımıza inanıyorum. Bu amaçla. Koruncuk Vakfı olarak ‘Korunmaya Muhtaç Çocuklanmıza' güvenli, sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Toplumun yaşam kalitesini arttırmak' paydasında ülkemizin sektöründe öder markası Koroplast'ın başlattığı Gülümseyen Gelecek Platformu sayesinde köyümüz renklenecek ve örnek bir çehreye kavuşacak. Koruncaklarımızın eğitim, sağlık, beslenme giderlerine ve ‘çocukköyu müzün fiziki ihtiyaçlarına yapacağı önemli destek ve katkısından dolayı Korop asî'a teşekkür ediyoruz. Bu örnek girişim, bizim içinde önemli bir enerji kaynağı olacak" diye konuştu.