Dokümanı Kaydetİzahname Ekleri


Ek 1 - Koroplast - Şirket Esas Söleşmesi

 

EK 2 - Koroplast - Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

 

Ek 3 - Koroplast - Bağımsız Denetim Raporu 31.03.2022

 

Ek 3 - Koroplast - Bağımsız Denetim Raporu 31.12.2021

 

EK 4 - Koroplast - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı Aralık 19, 20, 21

 

EK 4 - Koroplast - Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı Mart 22

 

EK 5  -  Koroplast - İmzalı  Bağımsız         Akol Hukukçu     Raporu

 

EK 6 - Koroplast - İmzalı Bağımsız Akol       Sorumluluk       Beyanı

 

EK 7 - Koroplast - IPSOS Sorumluluk Beyanı (Hane Penetrasyonu)

 

EK 7 - Koroplast - IPSOS Sorumluluk Beyanı (Marka Sağlığı)